❤پنهانی ترین❤

 .

 

تـــو پنـــــهانیــ ترینــ دلتنگیــ منــ هســـــتیــ ...

 

پنــــــهانیــ ترینــ لبـــــــخندیــ بـــــر صورتمــ ...

 

و پنـــــــهانیــ ترینــ مسببــ حالتــ روزانـــــه امــ ...


[ 25 / 10 / 1395 ] [ 3:57 ] [ taranom ]
[ ]

نقدمیخواهمت😙

 


آنقدرنیستی

که حس میکـنـــم عشــق را نسیــه بـه مـن داده اند ...! 

بـی تــابـــم ...
 

نـقــــد میخـواهمـــت !!!

 


[ 25 / 10 / 1395 ] [ 3:49 ] [ taranom ]
[ ]

دلم تنگ شده

 

.

دلـــــــم تــــــنــــــگ شـــــــــده
برای عکس هایی که پاره کردم و سوزانـدمشان...
برای دفتر خاطراتم که مدتهاست دیگر چیزی در آن نمی نویسم...
حـتـی برای آدمهای حسودی که دورو برم می چرخیدند و خـیـلـی دیـــرشناختمشان...!
برای بـی خـیـالــی و آرامشی که مدتهاست که دیگر ندارمش...
خنده هایی که دارم فراموششان می کنم...
و برای خودم که حالا دیگـر خیلی عوض شده ام!

 


[ 25 / 10 / 1395 ] [ 2:54 ] [ taranom ]
[ ]

عشق یاسرگرمی؟؟؟

 پسری درخیابان دختری رادید شیفته اش شد چند ساعتی باهم قدم زدند که ناگهان بنز گرون قیمتی جلوشون ترمز زد دخترگفت خوش

گذشت ولی نمی تونم تاابد پیاده راه برم وسوارماشین شد،راننده گفت خانم لطفاپیاده شید من راننده اقا هستم…

 

پ.ن : حرام باد .. دوست داشتن کسی که عاشقی سرگرمی اوست ..،!

 [ 27 / 10 / 1395 ] [ 9:47 ] [ taranom ]
[ ]

حرف

 

 
 
باید یک کشتی بسازم...

 

                                         بزرگتر از کشتی نوح...

            از هرکدام از خاطره هـــــــــا  ودلتنگی ها یک جفت بردارم...

 

اسم آن پرنده  راکه میگفت    بر  ویرانه ام   لانه کرده

با پاک کنی غرق کنم ...

بعد     "او"  یی  را که برای لب ِ تشنه ام ، سبــــــــو نشد را..

                                                                          میبوسم...

                                                                                 میگذارم...

                                                                                           میروم...

                                                       

 

[ 24 / 10 / 1395 ] [ 16:30 ] [ taranom ]
[ ]

روزحسرت

 

 یک روز حسرت خواهی خورد ...

روزی که در آغوش دیگری ...

با فکر کردن به من آرام میشوی ...


[ 24 / 10 / 1395 ] [ 10:47 ] [ taranom ]
[ ]

زندگیــــــــمـ

 زندگیــــــــمـ نیشخند نــزن  

    مــــن هم روزیکســی را داشتــمـ 

که با تمــامـ وجودصدایـــمـ میکرد  نـَــــفَسـَــم ...

 


[ 24 / 10 / 1395 ] [ 10:45 ] [ taranom ]
[ ]

دختراست دیگر

                                             .دختراست دیگر

گاهی دلش می خواد
بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوش تو

شانه های تو...
... که بعد، تــو
آرام
خیلی آرام

در گوشش زمزمه کنی:
ببین من عاشقتــــم..                                                   
 

تصویر متحرک زیباسازی وبتصویر متحرک زیباسازی وب

 

حوا که باشی

حتــّي خـ ـدا هـمـ اگــر سيـب بيـآورد ...

 

چيــزي بجـ ـز آغـوش ِ آدمـ آرامــت نميــ ـكند


 


[ 22 / 10 / 1395 ] [ 2:42 ] [ taranom ]
[ ]

 

اس ام اس عاشقانه باحال , تکست عاشقانه خاص , متن عاشقانه جدیده

شِنْیدَمْ میگَنْ توْ اوُنْ دُنْیٰا تَمٰامِ اَعْضٰایِ بَدَنْ حَرْفْ مــْیزَنَنْ…

خُدٰا کُنِِِهْْ دِلََََمْ لـٰالْ بِِِمُوْنِِهْ….

طـٰاقََتِِ اََشْْکِِِِ خُُُُدٰا رٰا نَدٰارَََمْ


[ 22 / 10 / 1395 ] [ 2:22 ] [ taranom ]
[ ]

 

 

میخواستم از عشق بنویسم

از حس خوب عاشق شدن

از طعم شیرین دلدادگی

از تپیدن های عاشقانه قلب

از تبسم شیرین مانده بر چهره ی عشاق

ولی نگذاشتند !

گفتند ننویس جرم است

مجازات دارد دروغگویی !

محکوم میشوی بیچاره ...

اینجا همه عشاق تحت تعقیب اند

اینجا اگر عاشق شوی مجنون صدایت میکنند

اگر دلت را تقدیم کنی با سو ظن نگاهت میکنند

اگر قلبی به قرمزیه عشق بکشی تیری از میانش میگذرانند

و آنقدر گفتند و شنیدم که حالا به خوبی فهمیده ام

اینجا نباید عاشق شد ... نباید دل سپرد ...

نباید از لیلی و مجنون چیزی نوشت و نباید به دروغ لب گشود !

اینجا باید صادق بود ...

و صداقت یعنی عشق هم مثل شیرین ِ فرهاد فقط یک افسانه است .....[ 21 / 10 / 1395 ] [ 23:09 ] [ taranom ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد