کلافه

دارم هی بی خودی زمین را
پشتِ افکارم می چرخانم 

و کوچه پس کوچه های مهتاب را 

بو می کشم.
  
وجب به وجبِ خواب هایم را می گردم 

به دنبالِ چیزی که باید بود اما نیست.

من تمامِ نامه های خیال را 

خط به خط ،خط خطی کردم

و این قدر خودم را خراشیدم 

تا هیچ کس پی به زخم هایم نبرد.  

اینجا هوا پس است.

اینجا زمین بهم ریخته است 

و نمی شود اعتماد کرد به تمامِ ادعا هایش. 

تنها یک نفر دارد کلافه می شود 

دارد بی هوا دنیا را بهم می ریزد 

و تمامِ کوچه های مهتاب را بو می کشد. 

بس که نیامدی 

آخرین احساسم را به تو گم کرده ام.

ای کاش خاطره ای داشتیم 

که دوباره خودم را احیا کنم 

خسته ام از این همه تخریبِ بی رحمانه ی 

جهنمی که به هنگام حضورت

بهشتِ بی بدیل ام بود.
سعید شجاعی


[ 20 / 3 / 1396 ] [ 16:28 ] [ taranom ]
[ ]

 همیشه ی چیزایی روازدست میدی ک برای داشتشون بایدتاوان زیادی بدی

من هم بدستش میارم هم تاوانش میدم چون زنگی کوتاه ترازاونیه که فرصت برای جبران داشته باشی 

خواستن توانستن است!!!!!


[ 20 / 3 / 1396 ] [ 1:14 ] [ taranom ]
[ ]

How can you miss something
You never had..?
 
چطور ميتونی دلت برای چيزی که
هيچوقت نداشتيش تنگ بشه..؟دلتنگم بدجور 
 
 

[ 20 / 3 / 1396 ] [ 1:12 ] [ taranom ]
[ ]

دستپاچه می شوم
وقتی... 
نگاهم  میکنی
و همین
عاشقانه ی ساده 
یعنی عش♡♧♡♧♡♧

[ 27 / 2 / 1396 ] [ 18:59 ] [ taranom ]
[ ]

بترس از کسانی که عاشق نیستند


ولی


عاشق کردن و خوب بلدن&*&*


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:39 ] [ taranom ]
[ ]

 

دلم گرفته...

 

 

 


از همه بی تفاوتی ها...

 

 


از همه فراموشی ها...

 

 


از همه بی اعتمادی ها...

 

 


کاش معلمی بودی و انشایی میخواست...

 

 


روزگار خود را چگونه گذراندید؟؟؟؟


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:34 ] [ taranom ]
[ ]

http://www.axgig.com/images/34465364810706311813.jpg


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:26 ] [ taranom ]
[ ]

 تو را می شد

بیشتر دوست داشت

 

عجول بودی

 

نماندی ...

 

http://www.upload-photos.ir/images/31622775814604451310.jpg

 

[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:23 ] [ taranom ]
[ ]

  هرچه می گویم بگو تو باز می گویی شم

جمع میبندی مرا

من با شما تنهاترم ...

 

http://www.upload-photos.ir/images/82373127549371839566.jpg


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:20 ] [ taranom ]
[ ]

زنـدگــی انـگــارتـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ

تـمــامهـول میزنــدبـــرای ضـربــه بـعــد .... کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...خـیــالـت راحـت !!


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:17 ] [ taranom ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد