دستپاچه می شوم
وقتی... 
نگاهم  میکنی
و همین
عاشقانه ی ساده 
یعنی عش♡♧♡♧♡♧

[ 27 / 2 / 1396 ] [ 18:59 ] [ taranom ]
[ ]

بترس از کسانی که عاشق نیستند


ولی


عاشق کردن و خوب بلدن&*&*


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:39 ] [ taranom ]
[ ]

 

دلم گرفته...

 

 

 


از همه بی تفاوتی ها...

 

 


از همه فراموشی ها...

 

 


از همه بی اعتمادی ها...

 

 


کاش معلمی بودی و انشایی میخواست...

 

 


روزگار خود را چگونه گذراندید؟؟؟؟


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:34 ] [ taranom ]
[ ]

http://www.axgig.com/images/34465364810706311813.jpg


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:26 ] [ taranom ]
[ ]

 تو را می شد

بیشتر دوست داشت

 

عجول بودی

 

نماندی ...

 

http://www.upload-photos.ir/images/31622775814604451310.jpg

 

[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:23 ] [ taranom ]
[ ]

  هرچه می گویم بگو تو باز می گویی شم

جمع میبندی مرا

من با شما تنهاترم ...

 

http://www.upload-photos.ir/images/82373127549371839566.jpg


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:20 ] [ taranom ]
[ ]

زنـدگــی انـگــارتـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ

تـمــامهـول میزنــدبـــرای ضـربــه بـعــد .... کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...خـیــالـت راحـت !!


[ 17 / 2 / 1396 ] [ 20:17 ] [ taranom ]
[ ]

جام چشمــــــــــهایت رابا عشـــــق،یک جا سر کشیدمو تــــــو چه بی هــــــــوا...تمام هستی ام شدی.


[ 16 / 2 / 1396 ] [ 13:49 ] [ taranom ]
[ ]


http://axgig.com/images/54590112465914333767.gif

دلم آغوشت رامیخواهد 


[ 16 / 2 / 1396 ] [ 13:42 ] [ taranom ]
[ ]

ارزو

انگـــــار روزگار بـا آرزوهـــایـــــم
 
 کـــــلاغ پـــــر بـــــازے کـــــرد
 
هـر آرزویـی کـردم گفــت پــــر!💔

[ 29 / 1 / 1396 ] [ 18:45 ] [ taranom ]
[ ]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد